turunduskonsultatsioon

Turunduskonsultant või töötaja – 4 mõtet tähtsa valiku tegemiseks

Viimaste aastatega on turundusteenuse osutajate hulk kasvanud, seal hulgas nii freelancerite, konsultantide kui agentuuride arv. Rohkete valikutega on ka tugevamaid kerge kimbutama valikuparadoks (paradox of choice), siit aga idee võtta mõned mõtted sel teemal kokku ja teha lugeja elu lihtsamaks.

TÖÖ HULK

Kõigis ettevõtetes pole vajadust täiskohaga turundusjuhi järele, kas siis valdkonna spetsiifika või muu tõttu. Sellises olukorras nähakse valikuvõimalusi must-valgelt, võtta turundusinimene palgale või proovida veel ilma hakkama saada. Lisavõimaluseks on võtta keegi tööle poole kohaga, aga sellist kvalifitseeritud tööjõudu pole jällegi saadaval. Siin aitabki välja turunduskonsultant, kes teeb tööd täpselt nii palju kui ettevõttel vaja, omab vastavaid oskusi ja kellele „tagumikutundide“ eest maksma ei pea.
Kui aga ettevõte ise on suur ja peab plaani turundusele suuri summasid kulutada, siis tasuks tõepoolest kohe esimesel võimalusel mõelda täiskohaga turundusjuhi palkamisele. Miks mitte võtta turunduskonsultant isegi abiks palkamisprotsessis, sest tõenäoliselt oskab ta firma vajadustele vastava töötaja välja valimisel abiks olla.

HIND

Palgatöötaja puhul sõltub hind peamiselt tema varasemast töökogemusest ja lisandub kõige töö jaoks vajaliku hankimine. Turunduskonsultandi palkamisel puuduvad püsikulud kontori tehnikale, tarvetele, töökohale, koolitustele, puhkuse- jms hüvitistele. Konsultandi tiim suudab vajadusel tagada aastaringse teenuse olemasolu, sest on arvestatud haiguste ning puhkustega.
Turunduskonsultantide töös on palju vajadust networkingu järele ja seega on neil tõenäoliselt olemas koostööpartnerid, kellelt saab „sõbra“-hinnaga kvaliteetseid trükiseid, disaine, videoklippe jms. Palgatöötaja on tõenäoliselt harva pidanud selliseid tutvusi leidma või on need majas sees olemas olnud.

PERSPEKTIIV

Igapäevaselt kolleegidega tööruumides ja lõunal jutustamine aitab kaasa team-buildingule ning koostööle. Küll aga võib suur usk oma brändi tuua tihtipeale kaasa nn brändipimeduse. Väline konsultant näeb olukorda värske pilguga ja haldab ka teisi brände, seega on tema turunägemus vähem kallutatud.
Sageli on konsultandi suurema pildi nägemisest kasu juba esimesel kohtumisel, kus selgub kas tuleks alustada „vundamendi ladumisest“ või piisab materjalide ja tegevuste kaasajastamisest ja juurde loomisest.
Konsultandi teeb tema hinnangutes objektiivsemaks ka see, et  ta pole mõjutatud „kontoripoliitikast“. Heade suhete hoidmine kolleegidega, ametikõrgendus ja vajadus töökohta säilitada muutuvad sagedasti roosadeks prillideks otsuste tegemisel. Kiidulaul on tore, aga kas selle eest on soovi ka maksta?

VASTUTUS

Turunduskonsultant vastutab kõigi oma tegude eest teie vahel sätestatud kokkuleppe ja lepinguga. Tegemist on partnerlussuhtega, kus mõlemad osapooled on iseenda ülemused. Konsultandil puudub juhataja näol turvavõrk, kuid see tähendab suuremat iseenese vastutusvõimet. Konsultant vastutab kohtumiste, eesmärkide ja etappide täide viimise eest ise.
Ka palgatöötaja vastutab oma töö eest, kuid olles mutter ettevõtte hierarhias siis kehtivad teised mängureeglid.

Küsimused, mida endale esitada enne turunduskonsultandi või töötaja palkamist:

– Milliseid kompetentse mul oleks vaja, mida mul hetkel firmas ei ole
​( turunduskompetents, äriline mõtlemine)?
– Kas ma vajan täiskohaga spetsialisti?
– Mis on minu eelarve?
– Mis on minu lühi- ja pikaajalised eesmärgid?

Kaire Tammer, turundusjuht
​Katriin Bachmann