B2B IN SPOTLIGHT ehk kuidas turundada äriklientidele? TMW, Päev 1

Kui auditooriumilt küsiti, kui paljude ettevõtted tegelevad sisuturundusega, siis ca 50 vastasid, et nad tegelevad  ja vaid  10% auditooriumist oli selle jaoks strateegia.
Ilmselt sarnase proportsiooni võib taandada ettevõtete turundusele laiemalt.

Näpunäiteid jagasid: Katri Tanni, Paula Savonen (Differo Oy), Bryn Anderson (Siteimprove)

Millest alustada B2B (sisu) turunduse planeerimist:
• Sea ärilised eesmärgid- millistel turgudel soovid laieneda, milliste teenustega, millisel määral.
• Kes on potentsiaalsed kliendid ja mida nad otsivad?  Õpi tundma oma klienti ja tema otsuste tagamaid. Abimeheks on ettevõtte kodulehe statistika ja google keyword planner.
• Segmenteeri kliente selle järgi, mida nad hindavad, mis neid motiveerib (teenuseid tarbima, valima). Näiteks hind, kvaliteet, logistika, usaldus, turvalisus. Olenevalt tootest ja valdkonnast.
• Intervjueeri kliente, et saada aimu, millest nad huvituvad ja planeeri sisu vastavalt sellele. Oluline on ka teada, et kust kliendid infot hangivad.
• Mõtle läbi kliendi teekond enda ettevõttes.
• Hinda, kas ettevõtte kodulehel on kõige olulisem info kliendi jaoks, nn kliendi kasud, mitte vähem olulised, süvitsi minevad detailid.
• Kaasa sisuturundusse inimesed ettevõtte erinevatest valdkondadest, et saada uusi ideid sisuturundusse ning olla kursis klientide tagasisidega.
• Kirjuta turunduses sellest, mis aitab kliendil paremini aru saada, mida sa neile pakud.
• Mõõda tulemusi ja tee parendusi vastavalt tulemustele. Sea vahe eesmärke ja vaata muutusi kindla perioodi jooksul. Testi-mõõda- parenda.
• Ole järjepidev ja kannatlik– B2B turul võid näha tulemusi keskmiselt 6 kuu pärast.
• Kui pika perioodi peale võiks sisuturundusstrateegia teha? Pikaajaline vaade (aasta) ja lühiajaline ja detailsem ( 3 kuud). Näiteks kui plaanid jõulukampaaniat, peaksid  planeerima seda juba märtsis.