10 nõuannet: “Erasõidud tööautoga, töösõidud era autoga”.

Tiina
Nõu annab staažikas raamatupidaja Tiina Tammer

Mida on hea teada, kui kasutad isiklikku autot töösõitudeks?
1. Isikliku auto kasutamise maksuvaba hüvitis jääb samale tasemele – 335 eurot kuus.

2. Isikliku sõiduauto kasutamisega teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel makstavat parkimistasu saab tööandja kuludokumendi alusel maksuvabalt hüvitada, arvestamata läbitud kilomeetreid.

Mida tuleks teada ettevõtte auto kasutamisega seoses?
Tööandja omanduses või valduses (vastutavaks kasutajaks tööandja) olevate autodega hakkavad kehtima järgmised muudatused:

3. Kui tööandja sõiduautot ei ole võimalik kasutada erasõitudeks, siis tuleb tööandjal sellest Maanteeametit teavitada. Maanteeametit tuleb teavitada M1-kategooria sõidukite, st sõiduautode üksnes töösõitudeks kasutamise võimaldamisest. N1-kategooria sõiduki (kaubiku) kasutamise osas Maanteeametit teavitada ei tule. Ettevõtjal säilib kohustus tõendada, et ta ei tee erasõite.

4. Kui on tõendatud, et tööandja võimaldab sõiduautot kasutada üksnes töösõitudeks, siis erisoodustus ei teki. Tööandjal on endal kohustus jälgida, et sõiduautoga erasõite ei tehtaks.

5. Kui töötaja teeb seoses töösõiduga koos ka mõne erakäigu, siis ei loeta seda erasõiduks, kui firmasõit on suurema määraga ehk firma kasu on suurem.

6. Uus regulatsioon määrab, et kui sõiduauto soetati üksnes ettevõtluses kasutamiseks ja sisendkäibemaks arvati maha täies ulatuses, kuid kahe aasta jooksul võetakse sõiduauto kasutusele ka eratarbes, siis tuleb sisendkäibemaks 50% ulatuses riigile tagastada.

Kuidas tõendada, et sõiduautot kasutatakse ainult ettevõtluse tarbeks, loe siit lingilt:

Erisoodustuse arvutamine, kui tööautoga tehakse erasõite
7. Tööandja omandis või valduses oleva sõiduauto tööandjaga mitteseotud tegevuseks kasutamise võimaldamisel on erisoodustuse hind uuel sõiduautol 1,96 eurot kW kohta kuus ja üle 5 aasta vanusel sõiduautol 1,47 eurot kW kohta kuus. Senine fikseeritud erisoodustuse hind 256 eurot kuus enam ei kehti. Oluline ei ole enam läbitud vahemaa, vaid sõiduauto võimsus ja vanus.
NÄITEKS: uue 190 kW võimsusega sõiduauto puhul on erisoodustuse hind 1,96 × 190 = 372,40 eurot ning sellelt arvutatud maksukohustus on 246,72 eurot (tulumaks ja sotsiaalmaks)

8. Kaob sõidukpäeviku pidamise kohustus.

9. Kaob õigus ühe aasta jooksul sõiduauto kasutusotstarvet muuta ehk selle järel sisendkäibemaksu uuesti maha arvata. Nimetatud piirang kehtib ühe aasta jooksul. Seega saab sõiduauto kasutusotstarvet muuta vaid korra aasta jooksul.

Töötaja transport
10. Erisoodustusena ei käsitleta tööandja kulutusi töölepingu alusel töötava töötaja transpordile, kui:
-tööandja kasutab töötajate elu- ja töökoha vaheliseks transpordiks bussi või vähemalt kaheksa istekohaga sõidukit. Töötajate elukoha kaugus töökohast ei ole määrav (st töötajaid saab transportida bussiga näiteks ka ühe asula piires)
-töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast